Mr. S.G.J. Habets

Susanne Habets is sedert 1999 werkzaam als advocaat. Na bijna 15 jaar als advocaat arbeidsrecht (en later ook sportrecht) bij Thuis & Partners advocaten te hebben gewerkt, heeft zij met ingang van 1 september 2015 Habets advocatuur opgericht. 

Vanuit een gedegen vakkennis hecht Susanne aan een eerlijke en oplossingsgerichte benadering van vraagstukken en een zakelijke maar prettige samenwerking. Zij treedt op voor zowel werkgevers als werknemers en adviseert (en procedeert) ondermeer over zaken die gerelateerd zijn aan het arbeidsrecht. Te denken valt aan kwesties rondom ontslag, ziekte en re-integratie, medezeggenschap, reorganisaties en herstructureringen, arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, etc. Susanne heeft met succes de Grotius specialisatieopleiding ‘Arbeidsrecht’ afgerond en zij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Naast haar arbeidsrechtpraktijk houdt Susanne zich bezig met sportgerelateerde juridische kwesties. Susanne heeft de postacademische leergang Sport, Sportorganisaties & Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam voltooid. Tijdens deze opleiding is een breed scala aan onderwerpen de revue gepasseerd, zoals arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, tuchtrechtspraak, portretrecht, etc. Tevens heeft Susanne kennis en ervaring op het gebied van voetbalregelgeving en adviseert zij sportorganisaties en sporters.
Susanne is lid van de Vereniging Sport & Recht en zij is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Huis voor de Sport Limburg. 

s.habets@habetsadvocatuur.nl

Share