Habets advocatuur

Habets advocatuur is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht en sportrecht. 

Op het gebied van arbeidsrecht biedt Habets advocatuur de klant duidelijke en direct bruikbare adviezen met als doel om tot een zakelijke en zo praktisch mogelijke oplossing te komen, waarbij het belang van de klant voorop staat. Ook wordt de klant ondersteuning geboden bij het (door)ontwikkelen van diens HR beleid. 

Werkgebieden van Habets advocatuur zijn onder andere:
-    individueel en collectief ontslagrecht
-    reorganisaties en herstructureringen
-    arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
-    arbeidsomstandigheden en bedrijfsongevallen
-    arbeidsongeschikte werknemers
-    medezeggenschapsrecht
-    cao-recht
-    statutair bestuurders
-    non-concurrentiegeschillen

Op het gebied van sportrecht werkt Habets advocatuur samen met werkgevers die actief zijn in de sportsector en ondersteunt zij hen bij het bereiken van hun doelstellingen. Ook kunnen sporters terecht bij Habets advocatuur voor adviezen over bijvoorbeeld arbeidsrecht, tuchtrecht, aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht. 

Habets advocatuur beschikt over een uitgebreid netwerk. Daar waar nodig werkt Habets advocatuur samen met specialisten op andere rechtsgebieden of zullen klanten worden doorverwezen naar deze specialisten.

Share