Ernstig verwijtbaar handelen in het kader van de WWZ

Publicatiedatum: 21-09-2020

Op 1 september jl. heeft de kantonrechter ‘s-Hertogenbosch als eerste sinds de invoering van de WWZ geoordeeld dat een werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld. Als gevolg hiervan heeft de kantonrechter de werkgever veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding naast de transitievergoeding.  De hoogte van de billijke vergoeding heeft de kantonrechter vastgesteld op een bedrag gelijk aan de transitievergoeding.

In de betreffende kwestie verzocht de werknemer de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een billijke vergoeding (naast de transitievergoeding). De werkgever had de werknemer in een lege BV geplaatst en maandenlang geen salaris betaald, zelfs niet toen de werkgever in kort geding werd veroordeeld tot betaling van het salaris.

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever haar verplichtingen grovelijk had verwaarloosd en dat de werknemer recht had op een billijke vergoeding.  De kantonrechter vond de handelwijze van de werkgever zodanig laakbaar, dat er grond was voor een verdubbeling van de aan de werknemer toekomende vergoeding, in die zin dat de billijke vergoeding werd vastgesteld op een bedrag gelijk aan de transitievergoeding.

Of deze rekenmaatstaf voor de hoogte van de billijke vergoeding in de toekomst vaker gebruikt zal worden, is zeer de vraag nu deze inmiddels zwaar bekritiseerd is. 

Optelsom van ontslagredenen onvoldoende voor ontslag
Wat valt er onder het loonbegrip over vakantiedagen?
Share