Wat valt er onder het loonbegrip over vakantiedagen?

Publicatiedatum: 22-09-2020

In de praktijk discussiëren werkgevers en werknemers met enige regelmaat over de vraag hoe de loonwaarde van openstaande vakantiedagen bij uitdiensttreding dient te worden berekend. Toch wordt hierover relatief weinig geprocedeerd. Aan de hand van de beschikbare jurisprudentie kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de hierna genoemde componenten dienen te worden meegenomen in de berekening van de waarde per openstaande vakantiedag.  

  • basisloon en vakantietoeslag;
  • 13e maand, tenzij deze niet structureel wordt uitbetaald
  • onregelmatigheidstoeslag, indien de werkzaamheden, waarvoor de toeslag wordt verstrekt, als een standaardonderdeel van het werk worden beschouwd en de toeslag structureel wordt uitgekeerd;
  • bonus, indien de hoogte ervan afhankelijk is van de prestaties van de werknemer en/of indien de bonus op basis van het resultaat van de onderneming wordt uitgekeerd;
  • werkgeversdeel pensioenpremie, indien de werkgever de premie ook zou hebben moeten betalen wanneer de werknemer in dienst zou zijn gebleven en vakantiedagen zou hebben opgenomen.

Nota bene: het loonbegrip over vakantiedagen wijkt af van het loonbegrip dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de berekening van de transitievergoeding. Zo valt de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie niet onder het loonbegrip voor de berekening van de transitievergoeding. Voor een correcte eindafrekening dient dit onderscheid in ogenschouw te worden genomen. 

Optelsom van ontslagredenen onvoldoende voor ontslag
Ernstig verwijtbaar handelen in het kader van de WWZ
Share