Nieuws

Optelsom van ontslagredenen onvoldoende voor ontslagPublicatiedatum: 23-09-2020

De kantonrechter te ‘s-Gravenhage heeft op 4 september jl. geoordeeld dat de ontslaggronden afzonderlijk getoetst moeten worden en ‘voldragen’ moeten zijn. Een optelsom van verschillende ontslaggronden, die elk op zich onvoldoende zijn voor ontslag, is dus – anders dan bij het ontslagrecht dat gold tot 1 juli 2015 - onvoldoende om een ontslag te kunnen dragen.
Lees meer >

Wat valt er onder het loonbegrip over vakantiedagen?Publicatiedatum: 22-09-2020

In de praktijk discussiëren werkgevers en werknemers met enige regelmaat over de vraag hoe de loonwaarde van openstaande vakantiedagen bij uitdiensttreding dient te worden berekend. Toch wordt hierover relatief weinig geprocedeerd. Aan de hand van de beschikbare jurisprudentie kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de hierna genoemde componenten dienen te worden meegenomen in de berekening van de waarde per openstaande vakantiedag.  
Lees meer >

Ernstig verwijtbaar handelen in het kader van de WWZPublicatiedatum: 21-09-2020

Op 1 september jl. heeft de kantonrechter ‘s-Hertogenbosch als eerste sinds de invoering van de WWZ geoordeeld dat een werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld. Als gevolg hiervan heeft de kantonrechter de werkgever veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding naast de transitievergoeding.  De hoogte van de billijke vergoeding heeft de kantonrechter vastgesteld op een bedrag gelijk aan de transitievergoeding.
Lees meer >

Share